No.659, Sec. 2, Zhangcao Rd., Hemei Township, Changhua County 508, Taiwan (R.O.C.) Tel:+886-4-7526-547‧Fax:+886-4-7615-358 Ji-yuan Copyright 2011 All Rights Reserved.